כל שף טוב יודע - תפילות יום כיפור בכיכר
אורך: 00:16

#יום #כיפור #יוםכיפור #יוםכיפור2023 #להתפלל #כניסתהחג #נעילתהחג #חג #כניסה #נעילה #כיכר #דיזנגוף #כיכרדיזנגוף #הפרדה #ללא #ללאהפרדהטל עמי - Facebook Tal Ami - טל עמי - Facebook Page טל עמי - Instagram טל עמי - TikTok טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube - 2 טל עמי - YouTube