כל שף טוב יודע - השגחת בד"ץ
אורך: 00:08

#אירוע #אירועים #בדץ #השגחה #משגיח #כשרות #כשר #פיקוח #צריך #להתלבש #בהתאם #לבוש #הולם #חליפה #שטריימל #זהלא #בכאילו #כאילוטל עמי - Facebook Tal Ami - טל עמי - Facebook Page טל עמי - Instagram טל עמי - TikTok טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube - 2 טל עמי - YouTube