כל שף טוב יודע - רחובות לא שקטים
אורך: 00:07

#יום #כיפור #יוםכיפור #יוםכיפור2023 #רחוב #רחובות #שקט #איןשקט #לאשקטים #בושה #נגד #כיכר #דיזנגוף #כיכרדיזנגוף #הפרדה #ללא #ללאהפרדהטל עמי - Facebook Tal Ami - טל עמי - Facebook Page טל עמי - Instagram טל עמי - TikTok טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube - 2 טל עמי - YouTube