כל שף טוב יודע - ענידת שרשרת סוכריות
אורך: 00:07

#מותר #להתקשט #קישוט #שרשרת #סוכריות #סוכריה #טל #אבל #זה #פלסטיקטל עמי - Facebook Tal Ami - טל עמי - Facebook Page טל עמי - Instagram טל עמי - TikTok טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube - 2 טל עמי - YouTube