כל שף טוב יודע - סמים ברישיון
אורך: 00:19

#סם #סמים #רישיון #חוק #חוקי #חוקיות #בארץ #ישראל #ניתן #להשיג #השגה #סמיםברישיון #סניף #סניפים #קופתחולים #לאחוקי #איןרישיון #מאוד #אזהרה #אין #לאטל עמי - Facebook Tal Ami - טל עמי - Facebook Page טל עמי - Instagram טל עמי - TikTok טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube - 2 טל עמי - YouTube