כל שף טוב יודע - אלה החיים
אורך: 00:12

#לקוח #לא #אהב #לאאהב #מנה #שלו #להרגיע #אמירה #מטופשת #אלה #החיים #אלההחיים #ככה #אמור #לעבוד #גם #פוליטיקהטל עמי - Facebook Tal Ami - טל עמי - Facebook Page טל עמי - Instagram טל עמי - TikTok טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube - 2 טל עמי - YouTube