כל שף טוב יודע - חשש לגזענות במסעדה
אורך: 00:11

#קיים #חשש #גזענות #מסעדה #חובה #לטפל #טיפול #חומרה #הפסקה #שחור #לבן #פלפל #שימוש #לאפשר #איפשורטל עמי - Facebook Tal Ami - טל עמי - Facebook Page טל עמי - Instagram טל עמי - TikTok טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube - 2 טל עמי - YouTube