כל שף טוב יודע - שיחות עם איראן
אורך: 00:50

#שיחה #טלפון #שיחתטלפון #איראן #אירן #ריגול #iran #spy #דימונה #כור #טקסטיל #מתכון #שבכ #שרותהבטחוןהכללי #מוסד #המוסדלמודיעיןולתפקידיםמיוחדים #ישראל #ישראלי #תמוה #קבלה #החמצה #טעות #חיוגשגוי #גולהסנגם #שיר #פרסי #פרס #צאי #תה #חורשסבזיטל עמי - Facebook Tal Ami - טל עמי - Facebook Page טל עמי - Instagram טל עמי - TikTok טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube - 2 טל עמי - YouTube