כל שף טוב יודע - לא חלב פרות
אורך: 00:07

#בארץ #חלב #פרות #פרה #יש #לא #עיזים #עז #גם #רק #תחליףטל עמי - Facebook Tal Ami - טל עמי - Facebook Page טל עמי - Instagram טל עמי - TikTok טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube - 2 טל עמי - YouTube