כל שף טוב יודע - יום הולדת עגול
אורך: 00:12

#יום #הולדת #יוםהולדת #עגול #יוםהולדתעגול #זה #ממש #כמו #זהממש #ממשכמו #זהממשכמו #שלושים #ארבעים #זוגי #מתחלק #עשר
Music by AlexGrohl from Pixabayטל עמי - Facebook Tal Ami - טל עמי - Facebook Page טל עמי - Instagram טל עמי - TikTok טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube - 2 טל עמי - YouTube