כל שף טוב יודע - מספור עוגות יום הולדת
אורך: 00:07

#יום #הולדת #יוםהולדת #חוגגים #מספר #כדאי #להקפיד #אבל #זה #ארבע #או #שבע #מספור #נרות #עוגה #עוגותטל עמי - Facebook Tal Ami - טל עמי - Facebook Page טל עמי - Instagram טל עמי - TikTok טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube - 2 טל עמי - YouTube