כל שף טוב יודע - על טעם ועל ריח
אורך: 00:07

#טעם #ריח #עלטעםועלריח #איןמה #להתווכח #איןמהלהתווכח #במיוחד #לקוח #תתרןטל עמי - Facebook Tal Ami - טל עמי - Facebook Page טל עמי - Instagram טל עמי - TikTok טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube - 2 טל עמי - YouTube