כל שף טוב יודע - פרים ושוורים
אורך: 00:05

#שור #שוורים #פר #פרים #עבר #שעבר #הוא #הם #סירוס #הבהרהטל עמי - Facebook Tal Ami - טל עמי - Facebook Page טל עמי - Instagram טל עמי - TikTok טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube - 2 טל עמי - YouTube