כל שף טוב יודע - גילוי נאות
אורך: 00:09

#במידה# #מסירה #מסירת #הנחיה #מסירתהנחיה #שימוש #הנחיהלשימוש #הנחיותשימוש #כלים #עץ #כליעץ #הגשה #מרק #דוגמה #אופן #משפטי #אופןמשפטי #כדאי #גם #הוספה #גילוי #נאות #גילוינאות #אחריות #הינה #על #משתמש #בלבדטל עמי - Facebook Tal Ami - טל עמי - Facebook Page טל עמי - Instagram טל עמי - TikTok טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube - 2 טל עמי - YouTube