כל שף טוב יודע - שימוש נכון במעלית
אורך: 00:11

#כאשר #רוצים #להשתמש #שימוש #נכון #שימושנכון #מעלית #ללחוץ #לחיצה #כפתור #אחרת #לעכב #עיכוב #אנשים #היו #בדרכם #דרך #כיוון #שניטל עמי - Facebook Tal Ami - טל עמי - Facebook Page טל עמי - Instagram טל עמי - TikTok טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube - 2 טל עמי - YouTube