ימימה מלמדת לעשות דיבוב
אורך: 00:43

ימימה מנסב להסביר כיצד לבצע דיבוב, מבלי להזיז את השפתייםטל עמי - Facebook טל עמי - Instagram טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube