תבלינים, זהבה נתנוב, בהקראה על ידי טל עמי
אורך: 01:53

כתבה: זהבה נתנוב, 2014 ©
ביצוע: טל עמי


כל שף טוב יודע
#כלשףטוביודעטל עמי - Facebook Tal Ami - טל עמי - Facebook Page טל עמי - Instagram טל עמי - TikTok טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube - 2 טל עמי - YouTube