הקונה האפשרי שוקל מחדש את רכישת השכונה
אורך: 01:16

שכונה 3 - חשיבה מחודשת מתבצעת על ידי הקונה האפשרי

לסצינות ותמונות נוספות מאותו הפרק, נא ללחוץ כאןטל עמי - Facebook טל עמי - Instagram טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube