חגיגה בסלט בערבית - תקציר המופע
אורך: 04:37

שלי רחלי אברהם & טל עמי, חגיגה בסלט בערבית. תיאטרון "עתיד בהיר" - תקציר המופעטל עמי - Facebook טל עמי - Instagram טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube