פריגת, פרסומת פאלפל ענבים
תפקיד: לקוח בפאלפליה | אורך: 0:19


טל עמי - Facebook טל עמי - Instagram טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube