תרגיל זִוּוּג להתאמת צוות
אורך: 02:45

מתבסס על תסריטו של שבי גביזון, האסונות של נינהטל עמי - Facebook Tal Ami - טל עמי - Facebook Page טל עמי - Instagram טל עמי - TikTok טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube - 2 טל עמי - YouTube