תרגיל המחשת התרגשות פתאומית
אורך: 00:15

התרגשות בעת צפייה בערוץ הכנסת
משחק: מני אלימלך & טל עמיטל עמי - Facebook טל עמי - Instagram טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube