כל שף טוב יודע - ריענון תפריט חורפי
אורך: 00:08

#הגעה #מזגאוויר #חורפי #אזור #הוספה #ריענון #תפריט #מסעדה #מרק #מרקים #אחד #שנייםטל עמי - Facebook Tal Ami - טל עמי - Facebook Page טל עמי - Instagram טל עמי - TikTok טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube - 2 טל עמי - YouTube