כל שף טוב יודע - נסיעה ברכבת קלה
אורך: 00:28

#רכבת #קלה #רכבתקלה #מטרו #לבוא #לנסות #לעלות #תלאביב #תלאביביפו #פתחתקווה #בתים #נתניה #לא #השאר #כן #פעילה #פועלת #נסיעה #קצת #רועש #רעש #תנסו #תחבורה #ציבוריתטל עמי - Facebook Tal Ami - טל עמי - Facebook Page טל עמי - Instagram טל עמי - TikTok טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube - 2 טל עמי - YouTube