כל שף טוב יודע - תוספות על פיצה
אורך: 00:07

#אנשים #מאוד #אוהבים #תוספות #על #פיצה #בשבילך #עגבניות #פטריות #לא #לאלא #זה #זו #לאאני #אני #הזמנה #שגויהטל עמי - Facebook Tal Ami - טל עמי - Facebook Page טל עמי - Instagram טל עמי - TikTok טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube - 2 טל עמי - YouTube