כל שף טוב יודע - לעשות רוח
אורך: 00:12

#רצון #לעשות #רוח #רוחות #חלל #סגור #חללסגור #נמצא #מיקום #אוויר #עולם #חללפתוח #תמיד #ניתן #להיעזר #להשתמש #שימוש #בועה #בועות #סבון #בועותסבוןטל עמי - Facebook Tal Ami - טל עמי - Facebook Page טל עמי - Instagram טל עמי - TikTok טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube - 2 טל עמי - YouTube