כל שף טוב יודע - נדנדות
אורך: 00:06

#נדנדה #נדנדות #הן #לא #כן #הןלא #הןכן #תמיד #לאתמיד #רגיל #רגילות #לארגיל #לארגילות #חבל #חבלים #מיוחד #מיוחדת #מיוחדותטל עמי - Facebook Tal Ami - טל עמי - Facebook Page טל עמי - Instagram טל עמי - TikTok טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube - 2 טל עמי - YouTube