כל שף טוב יודע - התמקצעות בקינוחים
אורך: 00:07

#הכנה #עוגות #התמקצעות #חשוב #להתמקצע #קינוחים #זה #סוכריות #נכוןטל עמי - Facebook Tal Ami - טל עמי - Facebook Page טל עמי - Instagram טל עמי - TikTok טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube - 2 טל עמי - YouTube