כל שף טוב יודע - חשיבות הגודל
אורך: 00:07

#גודל #כן #קובע #גודלכןקובע #הגודלכןקובע #קביעה #זה #פריט #קנייה #מתנה #לי #אישית #מתנהאישית #חשיבותהגודל #חשיבותגודל #חשיבותושלהגודל #גודלקובע #הגודלקובעטל עמי - Facebook Tal Ami - טל עמי - Facebook Page טל עמי - Instagram טל עמי - TikTok טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube - 2 טל עמי - YouTube