כל שף טוב יודע - שמחת תורה
אורך: 00:19

#חגיישראל #שמחתתורה #לולב #נענוע #קבלנימשנה #חג #עצמאי #לאניתן #מלחמה #החלה #נפגעיםטל עמי - Facebook Tal Ami - טל עמי - Facebook Page טל עמי - Instagram טל עמי - TikTok טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube - 2 טל עמי - YouTube