כל שף טוב יודע - הפגנת רגשות
אורך: 00:15

#הפגנה #רגשות #כלי #תקשורת #יעילות #משימה #לחץ #פקודות #הנחיותטל עמי - Facebook Tal Ami - טל עמי - Facebook Page טל עמי - Instagram טל עמי - TikTok טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube - 2 טל עמי - YouTube