כל שף טוב יודע - ספר על האצטבה
אורך: 00:05

#ספר #ידע #חכמה #מדףטל עמי - Facebook Tal Ami - טל עמי - Facebook Page טל עמי - Instagram טל עמי - TikTok טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube - 2 טל עמי - YouTube