כל שף טוב יודע - חוף חולי
אורך: 00:05

#ים #חוף #חול #חולי #חוףחולי #מגיעים #לא #תמיד #לאתמיד #ישטל עמי - Facebook Tal Ami - טל עמי - Facebook Page טל עמי - Instagram טל עמי - TikTok טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube - 2 טל עמי - YouTube