כל שף טוב יודע - בטיחות בעבודה
אורך: 00:11

#בטיחות #מטבח #עבודה #הגברתבטיחות #בטיחותבעבודה #רכב #בטיחותברכב #כרית #אוויר #כריתאוויר #להיעזר #שקיתטל עמי - Facebook Tal Ami - טל עמי - Facebook Page טל עמי - Instagram טל עמי - TikTok טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube - 2 טל עמי - YouTube