כל שף טוב יודע - חוצפה של לקוחות
אורך: 00:15

#לקוחות #חצופים #חוצפנים #לקוחה #לקוח #סלטהשף #רוצה #מפסיק #לאכול #למהשלא #תזמיני #סלט #לעצמך #המוםטל עמי - Facebook Tal Ami - טל עמי - Facebook Page טל עמי - Instagram טל עמי - TikTok טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube - 2 טל עמי - YouTube