כל שף טוב יודע - ראש השנה, חג שני
אורך: 00:15

#מסורת #יהודית #יהודי #מסורתיהודית #ראש #שנה #השנה #ראשהשנה #חוגגים #חגיגה #פעמיים #חג #ראשון #שני #חגראשון #חגשני #חגא #חגב #נחגג #בדיוק #בדיוקכמו #אותם #מאכלים #אותו #מאכל #אותן #ברכות #אותה #ברכה #פשוט #עושים #אתזה #שוב #עושיםאתזהשוב #עודפעםטל עמי - Facebook Tal Ami - טל עמי - Facebook Page טל עמי - Instagram טל עמי - TikTok טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube - 2 טל עמי - YouTube