כל שף טוב יודע - צמצום צריכת סוכרים
אורך: 00:07

#רצוי #כדאי #עדיף #לצמצם #צמצום #צימצום #הפחתה #הפסקת #הפסקה #צריכה #צריכת #סוכר #סוכרים #משקה #משקהמתוק #מתוק #מתוקים #משקאות #משקאותמתוקים #אפשר #עודטל עמי - Facebook Tal Ami - טל עמי - Facebook Page טל עמי - Instagram טל עמי - TikTok טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube - 2 טל עמי - YouTube