כל שף טוב יודע - הגעה לסיום
אורך: 00:08

#סוף #מאמץ #להגיע #הצלחה #כישלון #תרגול #ניסיון #קו #סיום #לפעמים #הגעהטל עמי - Facebook Tal Ami - טל עמי - Facebook Page טל עמי - Instagram טל עמי - TikTok טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube - 2 טל עמי - YouTube