כל שף טוב יודע - הצורך בהכוונה
אורך: 00:12

#גגו #האיגגו #הכוונה #צורך #קוריאה #דרוםקוריאה #jeju #jejuisland #jejuislandkorea #jejuislandsouthkoreaטל עמי - Facebook Tal Ami - טל עמי - Facebook Page טל עמי - Instagram טל עמי - TikTok טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube - 2 טל עמי - YouTube