כל שף טוב יודע - נס פך השמן
אורך: 00:14

#חג #חנוכה #חגהחנוכה #קרב #בא #קרבובא #נחמד #לשחזר #נס #פך #שמן #נספךהשמן #בעיה #בימנו #אנו #בימנואנו #לא #משתמשים #הובלה #בקבוקים #פלסטיקטל עמי - Facebook Tal Ami - טל עמי - Facebook Page טל עמי - Instagram טל עמי - TikTok טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube - 2 טל עמי - YouTube