כל שף טוב יודע - הודעות בהשפעת אלכוהול
אורך: 00:13

#אלכוהול #מגביר #כמות #הודעות #ערה #אחוז #אתבסדר #אותו #אופן #עשריםוחמישהטל עמי - Facebook Tal Ami - טל עמי - Facebook Page טל עמי - Instagram טל עמי - TikTok טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube - 2 טל עמי - YouTube