כל שף טוב יודע - חצובת תאורה
אורך: 00:12

#לעיתים #עולה #צורך #להצטלם #צילום #תנאים #קשים #תנאיםקשים #חוסר #תאורה #לא #נוחה #לאנוחה #אףפעם #מזיק #לאמזיק #להצטייד #חצובה #חצובתתאורהטל עמי - Facebook Tal Ami - טל עמי - Facebook Page טל עמי - Instagram טל עמי - TikTok טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube - 2 טל עמי - YouTube