כל שף טוב יודע - תאורה בסט
אורך: 00:06

#סרט #סרטון #צריך #תאורה #טובה #מאור #טוב #מספיק #מוארטל עמי - Facebook Tal Ami - טל עמי - Facebook Page טל עמי - Instagram טל עמי - TikTok טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube - 2 טל עמי - YouTube