כל שף טוב יודע - רכבת קלה בתל אביב
אורך: 00:11

#רכבת #קלה #רכבתקלה #תלאביב #תלאביביפו #כבר #לא #כברלא #אגדה #ממש #פעילהטל עמי - Facebook Tal Ami - טל עמי - Facebook Page טל עמי - Instagram טל עמי - TikTok טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube - 2 טל עמי - YouTube