כל שף טוב יודע - מה פתאום?! קישקַשתָא
אורך: 01:00

#סדרה #טלוויזיהחינוכית #אגדה #מהפתאום #קישקשתא #תמראדר #דתיהבןדור #נירהרבינוביץ #אבייקיר #שלמהניצן #חנהלסלאו #קקטוס #פירות #סברס #טלוויזיה #חינוכית #היסטוריה #עלסמך #הטלוויזיההחינוכיתהישראלית #תכנית #ילדים #תכניתילדיםטל עמי - Facebook Tal Ami - טל עמי - Facebook Page טל עמי - Instagram טל עמי - TikTok טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube - 2 טל עמי - YouTube