כל שף טוב יודע - שמירת שטויות
אורך: 00:19

#שמירה #שטויות #נטיה #איסוף #שימוש #מיותר #מגוון #מטופש #מפוחיתטל עמי - Facebook Tal Ami - טל עמי - Facebook Page טל עמי - Instagram טל עמי - TikTok טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube - 2 טל עמי - YouTube