כל שף טוב יודע - שמירה על רוגע ונוחות בכל מצב
אורך: 00:11

#שמירה #רוגע #נוחות #בכלמצב #פארק #פארקעירוני #בריכה #בריכתמים #להשתרע #דשא #מדשאהטל עמי - Facebook Tal Ami - טל עמי - Facebook Page טל עמי - Instagram טל עמי - TikTok טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube - 2 טל עמי - YouTube