כל שף טוב יודע - אירוח מלכה
אורך: 00:09

#לכבוד #בחג #חג #חנוכה #חגחנוכה #חגהחנוכה #נחמד #לארח #אירוח #מלכה #מורן #מורןמלכה #הטעמה #מלעילטל עמי - Facebook Tal Ami - טל עמי - Facebook Page טל עמי - Instagram טל עמי - TikTok טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube - 2 טל עמי - YouTube