כל שף טוב יודע - חג הקציר
אורך: 00:08

#חגשבועות #חגמתןתורה #חגהביכורים #חגהקציר #חגהמיםטל עמי - Facebook Tal Ami - טל עמי - Facebook Page טל עמי - Instagram טל עמי - TikTok טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube - 2 טל עמי - YouTube