כל שף טוב יודע - התארגנות לסוף שבוע קינו - אנגלית
אורך: 00:10

#gettingready #weekend #festival #kino #movies #production #writing #filming #actingטל עמי - Facebook Tal Ami - טל עמי - Facebook Page טל עמי - Instagram טל עמי - TikTok טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube - 2 טל עמי - YouTube